Kontakt:
PPHiU "Eltrex" Andrzej Piskorski
ul. J. i R.Kowalczyków 58c
45-594 Opole
tel./fax: 77 454 04 62
tel. 603 928 297 (wyceny, zapytania)
e-mail: eltrex@eltrex.opole.pl
NIP: 754-006-77-50
Firma:

Osoba kontaktowa:

Telefon:

E-mail:

Treść: