Poniżej porównanie kosztów ogrzewania budynku o powierzchni 130m2, wentylacja grawitacyjna, przegrody wg obecnej PN. Przyjęto straty cieplne 75W/m2. Ceny nośników energii na dzień 15.03.2014

Źródło ciepła Cena jednostkowa Sprawność spalania Koszt 1kWh Koszt ogrzewania
Prąd taryfa G12 0,30zł/kWh 100,00% 0,30 zł 3265zł/ rok
Pompa ciepła powietrze - woda 0,57zł/kWh COP=3 300,00% 0,20 zł 2176zł/ rok
Gaz ziemny 2,24 zł/m3 80,00% 0,25 zł 2720zł /rok
Ekogroszek 26 MJ/kg 760zł/tona 80,00% 0.24 zł 2603zł/rok
Gaz płynny 2,43zł/l 80,00% 0,43 zł 5833zł/rok
Olej opałowy 3,81zł/l 80,00% 0,52 zł 5659zł/rok

Powyższe dane potwierdzają użytkownicy ok. 40 domów jednorodzinnych wyposażonych system ogrzewania podłogowego akumulacyjnego – najstarsze pracują ponad 20 lat, bezawaryjnie.