Instalacje elektryczne i teletechniczne

Wykonujemy :
- instalacje elektryczne
- instalacje teletechniczne
- WLZ-ty
- pomiary okresowe instalacji i urządzeń
- badania odbiorcze instalacji elektrycznych
- pomiary natężenia oświetlenia
- projekty instalacji elektrycznej

Powyższe roboty wykonujemy w budynkach jednorodzinnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych,
obiektach firmowych i usługowych, sklepach, stacjach diagnostycznych, itp.

Instalacja elektryczna oświetlenie